Aanmelden als donateur


We nodigen u van harte uit om donateur te worden van de Vrienden van de Willem en daarmee de projecten voor de cliënten van zorgcentrum Willem van den Bergh en haar buitenlocaties te helpen realiseren.

Als donateur ontvangt u jaarlijks een nieuwsbrief met een overzicht van de projecten en de financiële verantwoording.

U kunt zich aanmelden:
  -Per e-mail bij secretaris@vriendenvandewillem.nl
   of
  -Schriftelijk bij het secretariaat, Dennevlam3, 2403 HV, Alphen a/d Rijn