De Stichting

 

De "Stichting Vrienden van de Willem van den Bergh" is opgericht op 17-06-1988 door de Oudervereniging van de Willem van den Bergh. Doel van de Stichting is het beschikbaar stellen van financiële middelen om het leven van cliënten van zorgcentrum Willem van den Bergh en haar buitenlocaties te veraangenamen. Deze middelen komen uit donaties, schenkingen en erfstellingen.


Facebook-pagina Vrienden van de Willem


Voorzitter: H.C.J. van Vliet, Noordwijk
Secretaris: Mevr. G. Hijkoop, Alphen a/d Rijn
Penningmeester: L.M. Bijkerk, Leiden
Lid: T.H. Dijkland, Sassenheim
Lid: C. Hamburger, Noordwijk

Secretariaatsadres:
Dennevlam 3, 2403 HV, Alphen a/d Rijn
Telefoon: 0172-436217
E-mail: secretaris@vriendenvandewillem.nl

Penningmeester:
Smaragdlaan 11, 2332 JM, Leiden


Bankrelatie: INGbank NL78 INGB 0001 6248 21

Register K.v.K.: Leiden 4116 7690

ANBI: Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, fiscaalnummer 8037.02.139

Beloningsbeleid:De Stichting Vrienden van de Willem van den Bergh werkt uitsluitend met vrijwilligers.
De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.