AanvragenWij bekostigen uitsluitend zaken waarvan grotere of kleinere groepen van bewoners van de Willem van den Bergh en haar buitenlocaties profijt hebben. Niet in aanmerking komen:


Bij een aanvraag moet worden vermeld:Aanvragen kunnen worden ingediend met behulp van het daartoe bestemde formulier.


Klik hier voor het downloaden van dit formulier. 


U kunt uw aanvraag sturen aan:
secretaris@vriendenvandewillem.nl
of met de post naar: Dennevlam 3, 2403 HV, Alphen a/d Rijn

De aanvraag wordt, indien compleet, behandeld op de eerstvolgende bestuursvergadering, tenzij er spoed geboden is. Oriënterend contact over een idee is altijd mogelijk beginnend met een e-mail: secretaris@vriendenvandewillem.nl